Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
SökandeObjekt (Serveringsställe)OmfattningBifoga dokumentÖvrig information
Uppgifter om sökanden Här lämnar du uppgifter om sökanden d v s det
företag, organisation eller privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd är avgifts-
belagd. Du kommer att faktureras en ansöknings-
avgift när denna ansökan skickats in.
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Namn     
Gatuadress     
Postadress          
Telefon    
Epost  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->