Ansökan om serveringstillstånd 

 - Stadigvarande tillstånd för allmänheten/ägarskifte 
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvaranade tillstånd.
 Ett stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Om din restaurang byter ägare ska du
 söka ett nytt tillstånd. Vid ändring av ägare i befintligt bolag, gå vidare till Anmälningar
 i menyraden ovan.

 Den normala handläggningstiden för serveringstillstånd är cirka två månader.

 - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för tillfällig servering av alkohol
 till allmänheten. Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller under en begränsad tid.

 Om du är etablerad krögare är handläggningstiden för att få tillfälligt serveringstillstånd
 cirka sex veckor. Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd för
 icke etablerade krögare är cirka två månader.

 - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
 - Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du skall arrangera en personalfest
 eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle. Använd nedanstående blankett.

 Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

 - Komplettera ansökan 
 Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för
 att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument
 som du redan skickat in.

 - Ändringar i gällande serveringstillstånd 
 Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet.
 Det kan till exempel gälla ändrade öppettider, typ av servering, typ av dryck eller liknande. Du loggar in
 med din e-legitimation, detta kräver att du är registrerad som webbkund hos tillståndssenheten.

 Anmäl dig som webbkund