Anmälan om upphörande

Uppgifter om ägaren
Information.
Här lämnar du uppgifter om ägaren. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.
Uppgifter om försäljningsstället
Här lämnar du uppgifter om försäljningsstället.
Försäljning
Visa Hjälptext
Typ av försäljning som ska upphöra Visa Hjälptext