Kontakt

Helsingborgs stad
Socialförvaltningen, tillståndsenheten
251 89 Helsingborg

Besöksadress: Bredgatan 19

Handläggare            Telefon

Jan Eskilsson                  042-106552
Nelly Bjurling                   042-105062
Marita Bojestig                042-103419