Välkommen till e-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobak. Klicka på "Ansökan" i menyn ovan för att ansöka om ett tillstånd för tobaksförsäljning.

Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Klicka på "Anmälan” i menyn ovan.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska skicka in ett egenkontrollprogram till kommunen. Om du inte skickade in det när du anmälde din försäljning, eller om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på "Egenkontrollprogram" i menyn ovan.

För mer information om egenkontrollprogram och mallar se
Helsingborgs stads hemsida.

Register över försäljningsställen

Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen i Helsingborgs stad. Klicka i menyn ovan för att använda registret.

Hantering av lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Helsingborgs stad ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Helsingborgs stad hanterar personuppgifter på www.helsingborg.se.