Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden, d.v.s. det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Aktuella ansökningsavgifter för ett serveringstillstånd hittas här

Se restaurangguiden för att se vilka bilagor som ska bifogas i ansökan. Klicka här för att öppna restaurangguiden

Behörig firmatecknare