Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden, d.v.s. det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Aktuella ansökningsavgifter för ett serveringstillstånd hittas här

För att din ansökan ska prövas och beslut fattas måste ansökningsavgiften betalas i förskott till plusgiro nr 94 45 93-3. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva organisationsnummer samt vad ansökan avser. Kvitto på betald ansökningsavgift ska sedan bifogas i ansökan .

Behörig firmatecknare