Ansökan om tobaksförsäljning

Här lämnar du uppgifter om sökanden, d.v.s. det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om tobakstillstånd är avgiftsbelagd.
Aktuella ansökningsavgifter för ett tobakstillstånd hittas här

Behörig firmatecknare
Tillbaka