Redovisa egenkontrollprogram

Om restaurangen eller butiken säljer folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter ska det finnas ett egenkontrollprogram.

Ett egenkontrollprogram innebär att du som verksamhetsutövare ska ta fram och skriva ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga men även hur butiken i övrigt arbetar för att följa lagen. Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen. Det går bra att själv ta fram ett program som uppfyller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram, vilket många av de större butikskedjorna gjort. Det finns annars mallar här som går bra att använda. Det är viktigt att ägaren eller ansvarig för försäljningsstället regelbundet informerar de anställda om reglerna som gäller vid försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter.


Ange typ av försäljning.