Anmälan om upphörande

Här lämnar du uppgifter om ägaren, d.v.s.det företag som idag bedriver försäljningen.


Ange vilken typ av försäljning som ska upphöra