Anmälan om försäljning

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. För aktuella avgifter se här

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?